Seriøs galskap og sprell

Designed by:
De Gærne Damers Forening, Powered by Joomla! and designed by 123WebDesign
PDF Skriv ut E-post

Velkommen til De Gærne Damers Forening!

Vår målsetting:

Organisasjonens formål er å skape en samhørighet og en tilhørighet i Osen Kommune. Vi skal gjøre oss selv attraktive, da med tanke på næringsliv og turisme.

Foreningen skal sette Osen på kartet. Det er dette vi jobber etter. Vi ønsker at alle i Osen skal ha det godt, og føle seg hjemme i kommunen.

Og vi skal ha det bra sammen.

I tillegg ønsker vi å gjøre Osen til et attraktivt sted for bedriftsetableringer.

Vårt hovedmål er å: "Skape en kultur i Osen som frigjør kreativitet og pågangsmot til et felles tak for utvikling av turisme og næringsliv."

For at Osen skal bli en potensiell plass for etablering, må Osen bli et sted folk vet om. Derfor ønsker vi å sette Osen på kartet.

Vi ønsker å gjøre dette på en morsom måte! Vi skal ha det morsomt mens vi gjør det. Humør skal være ett av våre kjennemerker!

 

Vi har laget nettsiden: www.kystogfjell.no

Du finner oss på facebook!