PDF Skriv ut E-post

Årsmøte i De Gærne Damers Forening

Vingsandkroa - 29.04.10 kl. 20.00

 

Tilstede: Eli H. Nordmeland, Marit Aune Næss, Eli Lothe, Signe Lillian Fagerdahl, Gunn Hynne, Tone Engan, Anja L. Hepsø og Dorit Sundet

Sak 1: Hva skjedde det siste året?

Norge Rundt på besøk 12. og 13. oktober. Det ble god reklame for Osen med hurtigrutevinking og rød løper!

Julebord 09 - 4. desember, tema denne gang var: julesang.

Julebakst på Vingsandkroa - GD bakte julebakst som ble solgt på Torgdag på byttesentralen lørdag 14. november, det ble mye god bakst ut av seks kvelder med baking og julestemning. Neste gang skal vi snakke med Husfliden før vi baker, og høre hvilke sorter de skal bake. Vi kutter ut konfekt og brød, og lager heller smultringer og kjeks.

Åpen turistinformasjon - Mye besøk!

www.kystogfjell.no - Begynner å bli klar til å sende ut faktura til siden. Mye arbeid står fortsatt igjen.

Quiz - Godt oppmøte på quiz'ene som blir arrangert. I påska møtte 86 personer opp!

Velkomstperm - Det var et fint tiltak å gi den til nye "osen-borgere", men vi har ikke hatt noe salg på den, så vi vil ikke satse mye på å lage nye i fremtiden. De vi har i dag, vil bli oppdatert.

Sak 2: Bedrift

Eli H. N. og Anja tenker å starte ny bedrift, fordi arbeidsoppgavene har blitt så mange, og så krevende, at det er på tide å få til de arbeidsplassene som var planlagt siden starten av GD forening. Forslaget er at den nye bedriften tar over faste utgifter, slik som husleie og strøm, og bruker byttesentralen som kontor. Dermed kan også byttesentralen holdes åpen oftere. Inntekter fra grisen går fortsatt til foreningen. Foreningen vil fortsette som før, med mindre forpliktelser om å "måtte tjene penger". Den nye bedriften prøver å tjene penger på en ide om: Bygdeservice i Osen og Roan, Foredrag rundt om i Norge, pakketruer og tar også over kystogfjell-siden. En andel av foredragsinntekter går til foreningen.

Foreningen driver byttesentralen i helgene.

Det ble bestemt at navnet på den nye bedriften ikke skulle inneholde Gærne Damer.

Sak 3: Regnskap

Utgifter:

 

 • Seminar: 93.051
 • Swingkurs: 4.600
 • Skyss: 2.400
 • Hjemmeside: 6.970
 • Kyst og fjell: 10.400
 • Lønn turistinfo:6.040
 • T-skjorter: 20.546
 • Deltakeravgift Osenhælja: 1.200
 • Baking: 3.858
 • Oppussing Byttesentralen: 8.346
 • Velkomstperm/prospektkort: 1.581
 • Gaver/telefon/div: 6.567
 • Porto: 781
 • Bankgebyr: 176
 • Husleie: 15.000

Inntekter:

 • Tilskudd: 63.000
 • Sponsormidler: 10.000
 • Deltakeravgift: 6.250
 • Swingkurs: 1.800
 • Turistinfo: 2.593
 • T-skjorter: 6.660
 • Abba-klang: 9.492
 • Baking: 7.255
 • Byttesentralen: 1.824
 • Quiz: 3.994
 • Norsk Tipping: 422.90
 • Renter: 46
Underskudd 2009 - 72.561,46
Saldo bank per 31.12 - 22.876,90

Sak 4: Turistinformasjon til sommeren

 

Hvordan legger vi opp løpet?

Vi har vært i dialog med Asvo om å jobbe her i sommer, men denne biten er fremdeles uavklart. Vi ser bort fra Asvo nå, og prøver å finne andre alternativ.

Anja jobber på turistinfo'en fra 10.00 - 15.00

Frivillige tar det resterende fra 15.00 - 18.00. Vi setter inn annonse i Runer, og håper folk melder seg på!

Når info'en ikke er åpen kan vi ha et info-skilt i vindu e.l. med viktige telefonnummer, overnattingssteder ++

Infoen er åpen fra 21. juni til 8. august. Alle oppfordres til å komme med forslag til "osen-aktiviteter" m.m.

www.trondelag.com har kontaktet oss for salg av trøndelag-effekter. Vi blir enig om å bestille en blokk med nye kart og gratis klistremerker.

Sak 5: Fremtid

Osenhelga - Vi har fått anledning til å holde auksjon under Osenhelga, her får vi 10% av salgssumen. Vi må lage flyveblad, levere varer, avtale minstepris med kunde. Vi finner auksjonarius, og lager kontrakt som kan brukes under kjøp/salg. Vi har ikke bod denne Osenhelga.

Dørstokkmila - Vi tar et "dørstokk-mil-løp", og vi tenner på dørstokkmila under Midtsommerfesten lørdag 19. juni. Man kan bruke en symbolsk dørstokk.

Sultestreik - Vi "klager" på humpete veier over fjellet og arrangerer sultestreik, der vi nekter å være sultne! Torsdag 6. mai kl. 17.30. Vi henger opp plakater, lager falske penger til de som kjører forbi, og sender ut pressemelding.

Ambassadøra må opp!

Dugnadskveld blir tirsdag 11. mai kl. 18.00 - vi ommøblerer og rydder på byttesentralen.

Byttesentralen har åpent hver lørdag i mai bortsett fra 1. mai.

Vi tar et GD-treff på Møllestua, og inviterer Gærne Damer fra Bessaker og Hopstad.

Ja-benken - vi må prøve å få opp en ja-benk i sommer.

Eventuelt:

Marit trekker seg som kasserer.

Signe trekker seg fra styret.

Hvem skal erstatte de? Vi prøver å finne noen nye før møllestua-treffet, og publiserer dette der, da med info på plakater o.l. om et "ansvarsløst møte med valg".